Poštovani V.I.P. potrošači, svakom kupovinom određenog proizvoda, pored popusta koji dobijate na sve proizvode dobijate i određenu sumu novca na svoj račun.

Primer: Ako kupite proteinski gejner od … dinara, vi kao V.I.P. platićete … dinara plus dobićete … dinara na svoj račun. U narednih 45 dana moraćete da potrošite ova sredstva na sledeću kupovinu